Мэдээ & Мэдээлэл

Прана жинхэнэ рекуператорыг хуурамчаас хэрхэн ялгах вэ?


Сертификатыг нь шалгах хэрэгтэй, үйлдвэрлэгч компанийх байна уу эсвэл үйлдвэрлэгч компаний албан ёсны төлөөлөгч байна уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй.

Бүтээгдэхүүн дээрх серийн дугаар нь бусад хэсгүүд дээр байх дугаартай таарч байгаа эсэхийг шалгана. Үйлдвэрлэгчийн регистрийн дугаар байгаа эсэх. Серийн дугаарыг Прана компаний төв оффис руу +38/032/232-53-39 дугаараар залгаж лавлаж болно.

Дулаан дамжуулагчийг зөвхөн чанартай Герман зэсээр хийдэг.

Техникийн паспорт болон үйлдвэрийн хайрцаг байгаа эсэх

Гадаад байдал. Хуурамчаар үйлдвэрлэгчид голдуу Прана рекуператорын өмнөх үеийн загваруудыг буюу үйлдвэрлэхээ больсон загваруудыг дуурайлган хийдэг, учир нь шинэ загваруудыг дуурайлган хийхэд тэдний мэдлэг ухаан хүрэхгүйгээс гадна тоног төхөөрөмж нь хангалтгүй байдаг байна. Ийм учраас үйлдвэрлэгчийн албан смны хуудсанд байрлах загварын төрлүүд дотор байгаа фото зурагтай харьцуулан үзэх хэрэгтэй. Түүнээс гадна Прана компани үнийн бодлогын хувьд Прана рекуператорын загварын төрөл бүр худалдан авагчдын өргөн цар хүрээг хамарсан байх бодлогыг баримталдаг. Бидний санаа болон үзэл баримтлал жирийн хүний тав тухын тухай ойлголтыг өөрчилж чадсан байрын төлөө бид хичээн ажиллаж байна. Манай prana.org.ua сайтаас байнга бодит үнийн талаарх мэдээллийг авах болоижтой. Рекуператор Прана хамгийн боломжит нөхцөлөөр цэвэр агаар хүргэдэг. Прана рекуператорын бүх эд анги патентаар хамгаалагдсан, европын чанарын гэрчилгээ авсан, олон улсын үзэсгэлэн яармагуудаас олон удаа шагнал урамшуулал авч байсан, мэргэжлийн салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүтээгдэхүүн юм. Бид Прана рекуператорын боломжит мэдээллийн үйлдвэрлэл техникийн хяналт, үйлдвэрлэлийн өндөр чанарыг ханган ажилладаг.