Техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Агааржуулалтын систем нь 220V хүчдэлийн, 50Гц давтамжтай цахилгаанаар ажиллана. Энергийн ашигтай зарцуулалт– 96% хүртэл.

Ахуйн болон хагас аж үйлдвэрийн зориулалттай агаар сэлгэгчийн «мини догрев» функц нь – 30ºС хүртэлх хүйтэн байхад хамгийн тав тухтай хэмийг барьж байдаг. Өөрөөр хэлбэл гаднаас хүйтэн агаар орж ирэхгүй гэсэн үг.  Энэ функцийг ажиллуулах үед эрчим хүчний нэмэлт зарцуулалт 30 -с 55 Вт*цаг байна.

– Дуу чимээ 3м зайнд хамгийн өндөр хурдаар ажиллах үед 50 дБ байна. Шөнийн тохиргоон дээр  14 дБ байна.
– Агааржуулалтын систем нь тасалгааны ердийн температурт урт хугацаагаар ашиглах байдлаар тооцон хийгдсэн бөгөөд гадна температур -25 ºС –с дээш мөн үед „мини-догрев” функцийг ажиллуулна.
– Эдэлгээний хугацаа – 10 жил
– Шүүлтүүр солих  – 6 сард 1 удаа

Ахуйн болон хагас аж үйлдвэрийн зориулалттай агаар сэлгэгчийн «мини догрев» функц нь – 30ºС хүртэлх хүйтэн байхад хамгийн тав тухтай хэмийг барьж байдаг. Өөрөөр хэлбэл гаднаас хүйтэн агаар орж ирэхгүй гэсэн үг.  Энэ функцийг ажиллуулах үед эрчим хүчний нэмэлт зарцуулалт 30 -с 55 Вт*цаг байна.

– Дуу чимээ 3м зайнд хамгийн өндөр хурдаар ажиллах үед 50 дБ байна. Шөнийн тохиргоон дээр  14 дБ байна.
– Агааржуулалтын систем нь тасалгааны ердийн температурт урт хугацаагаар ашиглах байдлаар тооцон хийгдсэн бөгөөд гадна температур -25 ºС –с дээш мөн үед „мини-догрев” функцийг ажиллуулна.
– Эдэлгээний хугацаа – 10 жил
– Шүүлтүүр солих  – 6 сард 1 удаа

Төхөөрөмжийг дагалдах зүйлүүд

– Агааржуулалтын төхөөрөмж – 1 шт
– паспорт – 1 шт
– хайрцаг – 1 шт
– алсын зайн удирдлага – 1 шт
– Баталгаат хугацаа – 2 жил