Прана агаар сэлгэгч хир дуу чимээтэй вэ?

Хамгийн таатай ажиллах горим бол шөнийн тохиргоо. Шөнийн тохиргоон дээр 3м зайнаас дуу чимээ   14 дБ  буюу хүнд сонсогдох чимээ шуугиан гарахгүй гэсэн үг. Амьдрах зориулалттай орон байрны дуу чимээний түвшин 20 дБ байдаг. Шөнийн 23:00 цагаас өглөөний 07:00 цаг хүртэл дуу чимээний дундаж хэлбэлзэл амьдран суух зориулалттай байранд 30-45 дБ байх ёстой гэж үздэг.

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны имэйл бусдад харагдахгүй