Рекуператор гэж юу вэ?

Рекуператор ( Recuperation –  англи хэлнээс хөрвүүлбэл буцааж авах, латин хэлнээс Recuperator –  эргэн ирж буй зүйл гэсэн утга илэрхийлдэг) – энэ нь гадаад эх сурвалжийн дулааныг ашиглаж буй дулаан дамжуулагч юм. Эрчим хүчний хэмнэлттэй  агааржуулалт бөгөөд өрөөний дулаан агаар гаднаас орж ирж буй хүйтэн агаарт дулаанаа дамжуулдаг. Прана рекуператор нь гаднаас цэвэр агаар үлээж оруулан, өрөөн доторх агаарыг сорж гарган тасалгааны агаарыг сэлгэнэ.

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны имэйл бусдад харагдахгүй